nl.* info

[ algemeen | posten | charters | faq´s | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

Inhoudsopgave

Algemeen: wat is een nieuwsgroep, en wie gaat daar over?

Posten: aandachtspunten en tips.

Charters: tevens de actuele groepenlijst.

FAQs: sommige groepen hebben een eigen FAQ, en die vind u hier

Misbruik: misbruik van usenet in de nl-groepen, cancels en dergelijke.

Aanmaken van een nieuwsgroep: hoe kan ik een nieuwe groep voorstellen?

Archief betreft nl-admin, voorstellen voor groepen, stemmerslijsten en wat dies meer zij

Adressen: e-mailadressen van nl-raad, moderatoren en dergelijke

Original author: Rejo Zenger
Onderhoud: Bart Dinnissen