FAQ: Het gebruik van de message-header op Usenet.

Erwin Gavic

Date: 19 okt 2006, version: 1.2


Een beknopte uitleg over de message-header op Usenet, het gebruik en de betekenis ervan. Originele auteur: Erwin Gavic. Onderhoud: Bart Dinnissen dinnissen@chello.nl. Laatste versie altijd beschikbaar via http://nl.news- admin.org/info/headers.html.

1. Hoe ziet een Usenet-message eruit?

Een Usenet-artikel bestaat uit 2 delen: De header en de body. De header wordt gevormd door een aantal regels, vanaf regel 1 tot aan de _eerste lege regel_. Alles wat na de eerste lege regel komt, is de body, het feitelijke artikel.

2. Hoe ziet een regel in een header eruit?

Het formaat is:

 <Header>: <inhoud>
Zonder de <'s en >'s is dat.

3. Hoe kan ik de header bekijken of aanpassen?

Het hangt helemaal af van je software hoe dat moet, of dat het uberhaupt mogelijk is. Bij sommige software is er een optie waar je kan aangeven dat je de header wilt zien. Soms kan je de regels in de header ook aanpassen, soms ook niet. Vaak is dat een h (nn, FreeAgent) of een v (rn, trn). Meestal kun je zelf ook regels aan de header toevoegen, of kun je ze aanpassen. Ook dat hangt helemaal af van je newssoftware.

4. Waar dient de header voor?

In principe ziet iedereen wel wat regels uit die header. Denk eens aan zaken als het onderwerp van de posting, of de auteur ervan. Maar er staat meer in. Uit de regels in de header is bijvoorbeeld af te lezen wanneer het artikel gepost is, waar, door wie, wat er met reacties moet gebeuren, etc.

5. OK, maar kan ik er dan wat mee?

Dat hangt er dus van af hoe je je news leest. Als je de keuze hebt, zorg ervoor dat je niet alleen het artikel kan lezen, maar ook de bijbehorende header. Sterker nog: Zorg ervoor dat je ze ook kunt wijzigen als jij een artikel post. In een aantal situaties is het namelijk noodzakelijk dat ze aangepast worden. Over hoe een regel eruit moet zien, of wat er verplicht is of niet, kan ik beter verwijzen naar de RFC's. Een RFC is een Request For Comment. Het zijn handleidingen of regels, net hoe je het noemen wilt. Van belang voor dit verhaal is RFC 1036.

6. Wat kan er zoal in de header staan?

Goed, daar gaan we dan:

From:

De regel waar de naam en/of het e-mailadres staat van degene die het artikel gepost heeft. Jij dus :-). Waarschuwing: Hier dient je eigen e- mailadres te staan. Maak er zeker geen ander, bestaand e-mailadres van. Het kan je aardig wat problemen opleveren als men er achter komt dat jij het was. Dit is geen dreigement, maar een waarschuwing.

Deze voorbeelden zijn overigens de 3 standaardvormen van een From:-regel:

 From: egavic@xs4all.nl (Erwin Gavic)
 From: egavic@xs4all.nl
 From: Erwin Gavic <egavic@xs4all.nl>

Subject:

Het onderwerp van het artikel. Als het Subject begint met Re: dan kun je er van uit gaan dat dit een reactie (Followup) is op een ander artikel. Het voorvoegsel Re: is standaard, en is de meest gebruikte. Probeer dat ook zo te houden, andere voorvoegsels leiden alleen maar tot verwarring en onoverzichtelijkheid. Veel mensen hebben readers die alleen het onderwerp en de auteur weergeven. Als een onderwerp hen bevalt, lezen ze het artikel, of halen ze het op. Als je een nieuw artikel post, kies dan voor een goed onderwerp. Mocht tijdens de discussie het onderwerp veranderen, pas dan ook de Subject:-regel aan.

 Subject: Wat is een header?
 Subject: Re: Wat is een header?

Newsgroups:

In deze regel staat de nieuwsgroep of de nieuwsgroepen waar het artikel in gepost is. Je kan naar meer groepen posten door de groepen in die regel door een komma te scheiden. Dit heet crossposten. Let wel, crossposten naar veel groepen wordt lang niet altijd door iedereen gewaardeerd, zeker niet als het onderwerp niets te maken heeft met een van de groepen waar het artikel heen gepost is. Ook het posten van hetzelfde artikel in meer nieuwsgroepen door telkens een keer te posten wordt ten zeerste afgeraden.

 Newsgroups: nl.newsgroups
 Newsgroups: nl.newsgroups,dds.help

Followup-To:

Mocht je toch willen crossposten, kan je ervoor zorgen dat alle reacties daarop in een groep (of meerdere groepen) terecht komen. Als je wilt dat reacties in je mailbox terecht komen, zet je het woord 'poster' neer (zonder de aanhalings- tekens) in plaats van de naam van een groep. Normaal gesproken worden de reakties per e-mail opgestuurd naar het e- mailadres in de From:-regel, maar als er een Reply-To: regel is, gaat de reaktie daar naartoe.

 Followup-To: nl.newsgroups
 Followup-To: nl.newsgroups,nl.internet.algemeen
 Followup-To: poster

Reply-To:

Stel, je verwacht e-mail als reactie op een artikel, maar je wilt geen e-mail op het adres vanwaar je het artikel gepost hebt. In dat geval zet je hier een ander e-mailadres neer. Sommige software voegt deze regel vanzelf toe, maar met dezelfde inhoud als de From: regel.

 Reply-To: egavic@xs4all.nl
 Reply-To: egavic@gemini.iaf.nl

Date:

Dit is de datum (en vaak ook de tijd) wanneer het artikel gepost werd. Deze wordt meestal vanzelf toegevoegd. De afkorting CET staat voor Central European Timezone. GMT +0100 zou betekenen 1 uur na Greenwich Mean Time.

 Date: Thu, 4 Jul 1996 09:41:00 CET
 Date: Thu, 4 Jul 1996 07:41:00 GMT +0200
 Date: Thu, 4 Jul 1996 07:41:00 GMT (+0200)

Message-ID:

Dit is het 'nummer' van jouw posting, en is uniek voor het hele net. Het is bedoeld voor de (inwendige) administratie van de newsserver, maar het kan ook gebruikt worden om een bepaald artikel makkelijk te vinden. Verander deze regel daarom nooit! Het Message-ID wordt door de newsclient, en anders door de newsserver gegenereerd

 Message-ID: <nlprov_83523240@inter.nl.net>
 Message-ID: <960519.150747.2d1.rnr.w165@script.xs4all.nl>

References:

Als jij een followup plaatst op een artikel, komt de Message-ID van dat artikel in de References:-regel terecht. Zo kunnen lezers met bepaalde software zien wie waarop heeft gereageerd, om zo eenvoudiger een discussie te volgen. Dit principe heet 'threading'. Er kunnen vaak behoorlijk lange References-regels onstaan bij lange discussies.

 References: <nlprov_83523240@inter.nl.net>
 References: <960519.150747.2d1.rnr.w165@script.xs4all.nl>
<nlprov_83523240@inter.nl.net>

Organization:

Hier kan eventueel de organisatie worden ingevuld van een bedrijf. Maar ook als 'particulier' kun je er wel wat van maken. Vaak geven providers hun naam mee in deze regel. De achterliggende gedachte van deze regel zijn de vaak cryptische domain-namen waaruit niet altijd op te maken is tot welke provider/welk bedrijf of welke school de autuer behoort.

 Organization: Script For A Jester's Tear
 Organization: NLnet
 Organization: http://www.xs4all.nl/~egavic/

Path:

De weg die je artikel heeft afgelegd. Dit om te voorkomen dat een artikel van jou, later weer bij je terugkomt.

 Path: xs4all.nl!egavic

Distribution:

Werd vroeger gebruikt om een artikel binnen een bepaald gebied te houden. Nu veel providers hun feed van buiten de landsgrenzen betrekken is gebleken dat deze regel nauwelijks nog zin heeft. Standaard hoeft hier niets te worden ingevuld.

 Distribution: nl

Expires:

Na verloop van tijd verdwijnt een artikel vanzelf, het wordt (vaak automatisch) opgeruimd door de newsserver waar jouw artikel staat. Mocht je willen dat het eerder verdwijnt, dan staat in deze regel de datum. Het is een indicatie, niet alle newsservers letten hierop. Vaak wordt dit gebruikt om er voor te zorgen dat er altijd een kopie van een FAQ (Frequently Asked Questions) opvraagbaar is: Als er bijvoorbeeld elke week een versie gepost wordt, kan de Expires: -regel zo worden aangepast dat het artikel 8 dagen blijft staan.

 Expires: Sun, 4 Aug 1996 09:41:00 CET
 Expires: Sun, 4 Aug 1996 07:41:00 GMT +0200

Sender:

Het e-mailadres van degene die het artikel gepost heeft, als je het zelf niet geweest bent. Bijvoorbeeld in een gemodereede groep.

 Sender: news@solair1.inter.NL.net

Approved:

Hier geldt eigenlijk hetzelfde. Dit is degene die het artikel goedkeurt.

 Approved: koopal@inter.nl.net

Control:

Dit is een bijzondere regel. Postings die deze regel bevatten, worden namelijk niet gepost in de groepen die in de Newsgroups: regel staan, maar in de groep control. Deze regel wordt gebruikt om nieuwe groepen te maken, oude te verwijderen of om artikelen te cancelen. Let erop dat je niet zomaar met deze regel gaat spelen, het kan namelijk grote gevolgen hebben!. Mensen zullen het je niet in dank afnemen als je zonder reden een artikel cancelt dat niet van jou is , en afhankelijk van de persoon in kwestie kan dat leiden tot mailbomben (=gigantisch veel rommel per e-mail opsturen), of bij een klacht zelfs het opheffen van je account. Alweer: dit is geen dreigement, dit is een waarschuwing.

 Control: cancel <960519.150747.2d1.rnr.w165@script.xs4all.nl>

Supersedes:

Hier wordt aangegeven dat jouw artikel een vervanging is van een ouder artikel. Achter de Supersedes: regel komt het artikel nummer van het te vervangen artikel. Het is in feite een soort cancel: Je verwijdert het oude artikel, en zet er meteen een nieuw voor in de plaats. Handig als je bijvoorbeeld een update van een FAQ wilt posten.

 Supersedes: <960519.150747.2d1.rnr.w165@script.xs4all.nl>

Summary:

Een korte samenvatting van het artikel. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij 'officiele' documenten als FAQ's (Frequently Asked Questions).

 Summary: Dit artikel gaat over de header van een Usenet-artikel.

Keywords:

Een paar kernpunten van je artikel. Handig als er bijvoorbeeld in een zoekmachine gezocht moet worden op een paar begrippen. Ook deze regel wordt niet vaak gebruikt.

 Keywords: Usenet-header

Xref:

Is bedoeld om aan te geven welk artikelnummer het artikel heeft op een bepaalde server. Het nummer verschilt per newsserver.

 Xref: a3.xs4all.nl nl.newsgroups:4000

Lines:

Sommige software voegt deze regel toe, er staat in hoeveel regels het artikel (alleen de body) bevat, vaak zonder signature. Soms kan op deze manier gekeken worden of een signature te lang is (te lang, kan al gelden voor signatures meer dan 4 regels).

 Lines: 100

NNTP-Posting-host:

Dit is de computer vanwaar jouw artikel de wereld is ingestuurd. Het wordt vaak gebruikt om bij misbruik de dader te achterhalen, daar deze header niet tot nauwelijks te vervalsen is.

 NNTP-Posting-host: xs1.xs4all.nl

Cc:

Als je een artikel behalve posten, ook naar iemand toe wilt mailen, gebruik je dit. Bcc: heeft hetzelfde effect, alleen zien de anderen naar wie gemaild is dan dit adres niet. De newsserver haalt deze header in principe weg, na het posten zul je hem dus niet meer zien.

 Cc: egavic@xs4all.nl
 Bcc: egavic@gemini.iaf.nl

X-...:

Er zijn veel headers die met X- beginnen. Dit is te beschouwen als commentaar. Je kunt er in feite alles in zetten. Reclame, een URL, een mededeling, etc.

 X-Newsreader: rnr v2.12 
 X-No-Archive: Yes
De laatste zorgt ervoor dat je postings niet worden opgeslagen in diverse databases zoals Google.

7. Bedankt. Waar moet ik nu nog op letten?

Je zult lang niet met alle regels te maken hebben. De meest voorkomende die je moet invullen of soms toevoegen of wijzigen zijn:

 1. From:
 2. Subject:
 3. Newsgroups:
 4. Followup-To:
 5. Reply-To:

Hier is meestal wel genoeg aan. Probeer nooit headers te vervalsen. Dit kan een hoop ellende opleveren, vooral van boze mede-Usenet-bewoners.

Hou verder rekening met de geldende netiquette-regels. Ze zijn er niet voor niks. Ze zijn bedoeld om iets als Usenet, met veel lezers en schrijvers, niet te laten verzanden in een onoverzichtelijke chaos. En let altijd goed op wat je post. Je bent lang niet de enige die het leest, en er zijn altijd mensen en instanties die moeten betalen voor hun nieuws.

Meer informatie over Usenet is te vinden op http://nl.news-admin.org/info/.