Waarom je op usenet niet moet vragen om een reactie per e-mail

Het komt wel eens voor dat posters in een nieuwsgroep vragen om te reageren per e-mail. Waarom is dit geen goed idee?

Het is niet efficient

Je krijgt een aantal antwoorden waarvan je niet weet of ze juist zijn, en ook niet of er wel het *beste* antwoord bij zit. Er kunnen meerdere dezelfde antwoorden bij zitten - en die kunnen allemaal fout zijn. Een reactie in de groep echter is voor iedereen te zien en kan, als er iets niet aan klopt, direct worden gecorrigeerd; er kan commentaar en discussie op volgen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een link krijgt met relevante informatie, maar dat in die link een typefout zit; je kunt er dan niets mee doen terwijl iemand in de groep zo'n fout direct kan verbeteren.

Om goed antwoord te kunnen geven heeft een ander vaak aanvullende gegevens nodig; je vraag kan onduidelijk zijn, of onvoldoende houvast bieden voor een antwoord. Je bent gauw geneigd iets vanzelfsprekends weg te laten, bijvoorbeeld op welk besturingssysteem je werkt. Zulke dingen verhogen de kans op foute of zinloze antwoorden. Bovendien zullen velen, ondanks je vraag om e-mail, toch alleen in de groep reageren, en dat betekent dat je op meerdere plekken moet kijken naar reacties; dat maakt het niet handiger.

Tenslotte post lang niet iedereen nog met een geldig e-mailadres. Meestal moet het met de hand worden aangepast (NOSPAM of iets dergelijk weghalen, bijvoorbeeld) en ook dan moet iemand moeite voor je doen.

Het is onbeleefd

Meerdere mensen doen moeite voor je zonder dat van elkaar te weten, en dat betekent op zijn minst tijdverlies. Je gaat er eigenlijk van uit dat iemand anders de moeite neemt om jouw probleem op te lossen zonder te weten of anderen dat al niet eerdergedaan hebben, en zonder te weten of het probleem wel opgelost kan worden. Bovendien wil je de antwoorden alleen voor jezelf, terwijl anderen met hetzelfde probleem er ook veel aan kunnen hebben.

"Ik kan die groep niet lezen/ik weet niet hoe ik de antwoorden terug kan vinden". Als je kunt posten kun je ook lezen. Als je niet weet hoe het moet, dien je je te verdiepen in de werking van je newsreader. Jouw probleem ("ik kan de reacties niet zien") kun je beter niet op de schouders van anderen leggen. Er blijft ook nog altijd de mogelijkheid om te lezen en te posten via groups.google.com

Is het altijd verkeerd om per mail te reageren? Nee, er kunnen goede redenen voor zijn. Het kan erg handig zijn om e-mail op te vragen om na ontvangst van de reacties de inhoud samen te vatten in één bericht. Een voorbeeld: stel, je wilt in zoveel mogelijk talen de juiste woorden weten voor "Ik hou van jou". Je post een bericht in de juiste groep(en) waarin je vraagt om reacties per e-mail, en je legt uit dat je de resultaten verzamelt en publiceert op een bepaalde website, waar iedereen naar het resultaat kan kijken. Op deze manier bespaar je de groep veel berichtverkeer terwijl iedereen kan nakijken wat er al aan reacties binnengekomen is.Bewerkt door Bart Dinnissen op 1 april 2004
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/usenet/mail-responses.html Date <../iso8601.html> of last update: 2002-01-06.
This page belongs to the Usenet section <index.html> of the free information site IT and communication <../indexen.html> by Jukka "Yucca" Korpela <../personal.html>.