nl.* info
aanmaken nieuwsgroep

[ algemeen | posten | charters | faq's | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

FAQ: Hoe kan ik een nieuwsgroep in de nl-hierarchie aanmaken?


Vraag: Ik zou graag een nieuwe nieuwsgroep over onderwerp ... zien. Hoe kan dat geregeld worden?

A1: Het volstaat om daarom te vragen, door middel van een postje in nl.newsgroups.announce en nl.newsgroups, met Followup-To: nl.newsgroups.
A2: Voor hulp of uitleg kan je zo nodig een mailtje sturen naar: Beheer nl.* usenet In de regel zal ieder redelijk verzoek gerealiseerd worden.


Vraag: Wat kan ik doen voor ik aan een voorstel voor een nieuwe groep begin?

A1: Vraag je om te beginnen af of er misschien een al bestaande groep is waar je gewenste discussies ongeveer in passen. (eventueel met een aanpassing van het charter)
A2: Vraag je af, voor je eraan begint, of er meer mensen zijn die over je onderwerp willen discussieren. Heb het erover in al bestaande groepen om te zien of je medestanders hebt.

Toelichting: Je voorstel maakt alleen kans om een functionerende groep te worden als er direct al een kern van posters is die de groep willen zien slagen. Posters komen echt niet zomaar uit de lucht vallen. Een groep die begint met leegstand wordt vrijwel zeker nooit meer wat. Doe een voorstel dus liefst met een aantal serieuze medestanders, zodat er gelijk een begin is wat het voor anderen interessant maakt om ook mee te gaan doen.


Vraag: Zijn gemodereerde groepen mogelijk?

A: Ja, maar daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Over de technische realisatie is nader overleg nodig.


Vraag: Zijn er verzoeken die niet kunnen?

A: Niet in overweging genomen worden:

  1. Kennelijk niet serieus bedoelde voorstellen.
  2. Groepen waarvan het doel blijkens omschrijving of charter strijdig is met Nederlandse wet- of regelgeving.
  3. Groepen die kennelijk primair bedoeld zijn voor het kwetsen of beledigen van personen, minderheden, of bevolkingsgroepen.
  4. Binary-newsgroups worden in nl.* niet aangemaakt.


Vraag: Hoe gaat de verdere afwikkeling?

A: Er wordt (in nl.newsgroups) een discussie (RFD) over het voorstel gevoerd, om naam, omschijving, en charter van de groep vast te stellen. De RFD geeft anderen de gelegenheid om suggesties voor verbeteringen van het voorstel aan te dragen.
Het verdient de voorkeur dat de aanvrager deze discussie voert. Als de aanvrager daar echt niet overheen ziet kan zij/hij vragen of de leden van de nl-raad dit op zich willen nemen.
Na afloop van de discussie stellen aanvrager en nl-raad in overleg de omschrijving, naam en het charter van de aan te maken groep definitief op. Als er overeenstemming over naam, omschrijving en charter bereikt is kan de groep aangemaakt worden.


Vraag: Zijn er uitzonderingen?

A: Als uit de RFD blijkt dat het voorstel zeer controversieel is dan kan de nl-raad de verantwoordelijkheid voor de aanmaak niet nemen. De voorsteller kan in dat geval een CFV volgens de oude procedure uitvoeren. *)
De bovengenoemde beperkingen van de mogelijkheden blijven hoe dan ook van kracht.

*) De "oude procedure" en aanverwante zaken zijn hier in te zien.