nl.* info
aanmaken nieuwsgroep

[ algemeen | posten | charters | faq's | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

Hoe kan ik een nieuwsgroep in de nl-hierarchie aanmaken? NIET MEER GELDIG


De beheerders van de nl-groepen hebben de oprichtingsprocedures makkelijker gemaakt. Je vindt de nieuwe aanmaakfaq hier.

Richtlijnen voor het aanmaken van een newsgroup in de nl-hierarchie
De Richtlijnen volgens welke groepen in de nl-hierarchie worden aangemaakt, ook wel [++NL] genoemd. Elk verzoek om een nieuwsgroep aan te maken dat voldoet aan deze richtlijnen en een positief resultaat behaalt, zal gehonoreerd worden; en elk verzoek dat niet aan de procedure voldoet, of geen positief resultaat behaalt, zal geen gevolg te krijgen - buitengewone omstandigheden daargelaten.

Toelichting op De Richtlijnen
Toelichting op de bovengenoemde richtlijnen, ook wel als TOE afgekort. Dit document helpt je bij het doen van een voorstel. Het is een goede aanvulling op de Richtlijnen.

Richtlijnen voor naamgeving van Usenet newsgroups
Dit document is een vertaling van het artikel "Guidelines on Usenet Newsgroup Names" en is handleiding voor het kiezen van een geschikte naam voor een nieuwsgroep. Het is weliswaar niet specifiek voor de nl-hierarchie geschreven, maar daarom niet minder toepasbaar.

RFD- sjabloon
Dit is een sjabloon voor een RFD (Request For Discussion - voorstel voor een nieuwsgroep). Gebruik dit sjabloon voor het opzetten van een qua vorm perfecte RFD. Vergeet niet de aanwijzingen bovenin het sjabloon te lezen.

CFV-sjabloon
Het sjabloon voor de CFV (Call For Votes), iets dat je pas tegen het einde van de procedure voor het aanmaken van een nieuwe nieuwsgroep nodig zult hebben. Lees ook hier eerst de aanwijzingen bovenin het sjabloon.

nl.newsgroups
Nieuwsgroep waarin regelmatig voorstellen worden gedaan met sterk wisselend succes. Volg een aantal voorstellen en je ziet vanzelf wat moet, wat mag, wat niet moet en wat niet mag. Je zult ondere andere zien dat het te sterk vasthouden aan je eigen voorkeur (lees: eigenwijs zijn) over het algemeen wordt afgestraft door een negatief stemresultaat.

De huidige groepen in de nl hierarchie
De lijst van groepen die nu al in de nl-hierarchie bestaan. Een goede keuze van de naam voor je nieuwe groep is zeer belangrijk.

Richtlijnen voor aantekenen van bezwaar tegen stemresultaat
Nadat de stemperiode is afgelopen wordt er door het stembureau een Stemresultaat gepost. Hoe je bezwaar tegen de uitslag (in geval van bijvoorbeeld fraude of partijdige oproepen door de voorsteller) kunt uitbrengen staat hier beschreven.

Richtlijnen voor het wijzigen van een nl nieuwsgroep charter
Het kan voorkomen dat het charter van een nieuwsgroep na verloop van tijd verouderd is. Hoe je het moet veranderen wordt in deze richtlijnen uitgelegd.

De procedure voor het opheffen van een nieuwsgroep staat beschreven in de FAQ van nl.newsgroups: faq-nl-newsgroups.txt