nl.* info
adressen

[ algemeen | posten | charters | faq´s | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

Instanties

nl-raad
De instantie voor het beheer van de nl-hierarchie op Usenet. De nl-raad is als enige geautoriseerd om nieuwsgroepen aan te maken of te verwijderen.

De nl-raad heeft een reglement opgesteld om te voorzien in een aantal veelgestelde vragen; er wordt onder meer geregeld hoe je lid van de raad kunt worden, hoelang je lid blijft, over welke onderwerpen de raad besluiten neemt en hoe je daar bezwaar tegen kunt maken. Dit reglement staat hier.

Je kunt de nl-raad bereiken via nl-raad@stack.nl.

De nl-raad bestaat op dit moment uit:

nl-stembureau
Een van de stembureaus voor het voeren van CFV´s. Coordinator is Peter Peters (peters@polyware.nl).

nl-stembureau-5
Een tweede stembureau voor het voeren van CFV´s. Gecoordineerd door Christa Jonkergouw, (stembureau-5@polderdom.nl).

Op het gemeenschappelijke adres nl-stembureaus@stack.nl kun je alle stembureaus bereiken.

Mailinglists

nl-hierarchie
Deze mailinglist is bedoeld voor hulp bij de voorbereiding van een RFD (Request For Discussion, een voorstel voor een nieuwe nieuwsgroep). Zie de webinterface voor deze lijst.

nl-newsadmins
De mailinglist voor beheerders van newsservers die de nl-hierarchie voeren. Adres voor postings is nl-newsadmins@stack.nl.

Cancelaars

nl-cancel
Cancelbot die binaries in de nl-hierarchie cancelt. Beheerder: Adri Verhoef (nl-cancel@news.a3.xs4all.nl).

hi-cancel
Cancelbot die in de nl-hierarchie excessieve crossposts cancelt. Beheerder: Erik Hensema (cancelbot@hensema.xs4all.nl).

Moderatoren

Wil je direct contact opnemen met een moderator? Stuur een e-mail naar [naam-van-de-groep]-request@nl.news-admin.org
Voorbeeld: nl-internet-welkom-request@nl.news-admin.org
Let er op dat de punten in de nieuwsgroepnaam worden vervangen door streepjes.

nl.announce
Moderatoren: Johan van Selst, Bart Dinnissen
Submissions: nl-announce@nl.news-admin.org.
Contactadres: nl-announce-request@nl.news-admin.org

nl.internet.welkom
Moderator: Bart Dinnissen
Submissions: nl-internet-welkom@nl.news-admin.org.
Contactadres: nl-internet-welkom-request@nl.news-admin.org

nl.internet.misbruik.rapport
Moderator: Johan van Selst (auto-moderated)
Submissions: nl-internet-misbruik-rapport@nl.news-admin.org.
Contactadres: nl-internet-misbruik-rapport-request@nl.news-admin.org

nl.newsgroups.announce
Moderatoren: Johan van Selst, Bart Dinnissen
Submissions: nl-newsgroups-announce@nl.news-admin.org.
Contactadres: nl-newsgroups-announce-request@nl.news-admin.org

nl.support.sysadmin
Moderator: Johan van Selst (auto-moderated)
Submissions: nl-support-sysadmin@nl.news-admin.org.
Contactadres: nl-support-sysadmin-request@nl.news-admin.org

Original author: Rejo Zenger
Onderhoud: Bart Dinnissen