nl.* info
archief nl-admin 1998

[ algemeen | posten | charters | faq´s | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

archief nl-admin 1998

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 15 Feb 1998 00:01:05 GMT
Message-ID: <EoE81t.LtB@a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Deze nieuwsgroep wordt binnenkort opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 27 Feb 1998 00:01:11 GMT
Message-ID: <Ep0G20.BCv@a3.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Verwijdering nl.comp

From: jva3@a3.XXX4all.nl (Adri Verhoef)
Date: Mon, 2 Mar 1998 17:36:52 GMT
Message-ID: <Ep7CxG.1F8@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nl-admin

From: nl-admin@NIC.SURFNET.NL
Date: Sat, 27 Jun 1998 23:59:04 +0000 (GMT)
Message-ID: <898991945.25588@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.uitkeringen

From: nl-admin@NIC.SURFNET.NL
Date: Sun, 28 Jun 1998 23:59:09 +0000 (GMT)
Message-ID: <899078349.10686@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg rmgroup nl.comp

From: nl-admin@NIC.SURFNET.NL
Date: Mon, 29 Jun 1998 23:59:08 +0000 (GMT)
Message-ID: <899164749.8356@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.support.chronisch- ziek.algemeen

From: nl-admin@NIC.SURFNET.NL
Date: Mon, 13 Jul 1998 23:59:07 +0000 (GMT)
Message-ID: <900374347.28994@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.internet.www.announce

From: nl-admin@NIC.SURFNET.NL
Date: Sun, 26 Jul 1998 23:59:19 +0000 (GMT)
Message-ID: <901497559.11951@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.doe-het-zelf

From: nl-admin@NIC.SURFNET.NL
Date: Sun, 02 Aug 1998 23:59:17 +0000 (GMT)
Message-ID: <902102357.21521@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 30 Aug 1998 00:12:26 GMT
Message-ID: <904435946.11977@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.contact

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 30 Aug 1998 00:12:02 GMT
Message-ID: <904435922.11906@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.erotiek.overig

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 30 Aug 1998 23:59:07 GMT
Message-ID: <904521547.15122@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Nov 1998 00:59:23 GMT
Message-ID: <910141163.29771@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.handicap

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Nov 1998 00:59:31 GMT
Message-ID: <910141171.29822@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.hobby.verzamel.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Nov 1998 00:59:04 GMT
Message-ID: <910141144.29668@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.hobby.verzamel.postzegels

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Nov 1998 00:59:15 GMT
Message-ID: <910141155.29719@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.reizen.caravan

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Nov 1998 00:59:40 GMT
Message-ID: <910141180.29872@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.sport.volleybal

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 29 Nov 1998 00:59:44 GMT
Message-ID: <F35s3K.E44@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.sport.varen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 29 Nov 1998 00:59:31 GMT
Message-ID: <F35s37.E24@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.kunst.literatuur.podium aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 29 Nov 1998 00:59:04 GMT
Message-ID: <912301144.18099@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.verzekeringen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 29 Nov 1998 00:59:16 GMT
Message-ID: <F35s2t.E00@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.verzekeringen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 6 Dec 1998 00:59:57 GMT
Message-ID: <F3Iqrx.FCt@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.markt.freelance aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 13 Dec 1998 00:59:40 GMT
Message-ID: <F3vpFG.wK@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.tuinen.vijver aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 20 Dec 1998 01:00:13 GMT
Message-ID: <F48o4E.JIy@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.markt.elektronica aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 20 Dec 1998 00:59:45 GMT
Message-ID: <F48o3L.JFt@a3.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe nieuwsgroep nl.hobby.elektronica aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 27 Dec 1998 15:34:22 GMT
Message-ID: <914772862.14031@a3.xs4all.nl>
Subject: cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated