nl.* info
archief nl-admin 2002

[ algemeen | posten | charters | faq´s | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

archief nl-admin 2002From: a3
Date: Wed, 2 Jan 2002 03:05:04 GMT
Message-Id: <GpAJ8G.2tz@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Wed, 2 Jan 2002 03:05:05 GMT
Message-Id: <GpAJ8H.2v7@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Wed, 2 Jan 2002 03:05:07 GMT
Message-Id: <GpAJ8J.2wF@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 06 Jan 2002 03:04:07 GMT
Message-Id: <1010286247.18536@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.dsl

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 7 Jan 2002 03:04:12 GMT
Message-Id: <GpJsJ0.JCM@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwsgroep nl.actueel.feestdagen opgeheven

From: a3
Date: Mon, 7 Jan 2002 04:26:00 GMT
Message-Id: <GpJwBC.KFL@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 10 Jan 2002 03:04:05 GMT
Message-Id: <1010631845.32316@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.feestdagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 14 Jan 2002 03:04:02 GMT
Message-Id: <1010977442.1750@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.feestdagen

From: a3
Date: Mon, 21 Jan 2002 04:26:01 GMT
Message-Id: <Gq9tnD.9rn@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 22 Jan 2002 03:04:07 GMT
Message-Id: <1011668647.18343@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.feestdagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 22 Jan 2002 21:56:50 GMT
Message-Id: <1011736609.24490@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 22 Jan 2002 21:56:53 GMT
Message-Id: <1011736613.24559@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 22 Jan 2002 21:56:56 GMT
Message-Id: <1011736616.24628@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 22 Jan 2002 21:56:59 GMT
Message-Id: <1011736619.24697@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 24 Jan 2002 03:04:06 GMT
Message-Id: <1011841446.247@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 24 Jan 2002 03:04:13 GMT
Message-Id: <GqF9v2.89@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwsgroep nl.actueel.aanslagen opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 27 Jan 2002 03:04:06 GMT
Message-Id: <1012100646.29833@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 31 Jan 2002 03:04:06 GMT
Message-Id: <1012446246.31804@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.aanslagen

From: a3
Date: Sat, 2 Feb 2002 03:05:04 GMT
Message-Id: <GqvxwG.9xt@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sat, 2 Feb 2002 03:05:05 GMT
Message-Id: <GqvxwH.9z1@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sat, 2 Feb 2002 03:05:06 GMT
Message-Id: <GqvxwI.A09@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 04 Feb 2002 03:04:04 GMT
Message-Id: <1012791844.9@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.feestdagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 07 Feb 2002 03:04:07 GMT
Message-Id: <1013051047.28883@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.aanslagen

From: a3
Date: Thu, 7 Feb 2002 04:26:01 GMT
Message-Id: <Gr5AzD.nEp@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 12 Feb 2002 03:04:06 GMT
Message-Id: <1013483046.6403@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.overspannen

From: nl-admin
Date: Tue, 12 Feb 2002 03:04:13 GMT
Message-Id: <GrEGJ2.4zG@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.support.overspannen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 12 Feb 2002 17:33:24 GMT
Message-Id: <1013535204.12999@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 12 Feb 2002 17:33:26 GMT
Message-Id: <1013535205.13045@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 12 Feb 2002 17:33:27 GMT
Message-Id: <1013535207.13091@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 12 Feb 2002 17:33:28 GMT
Message-Id: <1013535208.13137@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 15 Feb 2002 03:04:04 GMT
Message-Id: <1013742244.102@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.overspannen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 19 Feb 2002 03:04:04 GMT
Message-Id: <1014087844.628@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.overspannen

From: a3
Date: Thu, 21 Feb 2002 04:26:00 GMT
Message-Id: <Grv8BC.BoC@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 22 Feb 2002 03:04:05 GMT
Message-Id: <1014347045.20571@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.aanslagen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 23 Feb 2002 03:04:07 GMT
Message-Id: <1014433446.29003@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.os.linux.programmeren

From: nl-admin
Date: Sat, 23 Feb 2002 03:04:14 GMT
Message-Id: <Grytv3.MF8@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.comp.os.linux.programmeren aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 23 Feb 2002 03:04:07 GMT
Message-Id: <1014433446.29003@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.os.linux.programmeren

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 26 Feb 2002 03:04:08 GMT
Message-Id: <1014692647.28316@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.overspannen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 26 Feb 2002 03:04:13 GMT
Message-Id: <1014692653.28376@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.os.linux.programmeren

From: alt-nl-admin@badmuts.net (alt.nl-admin)
Date: Fri, 01 Mar 2002 22:01:10 GMT
Message-Id: <ZVSf8.154655$0o2.12346205@zwoll1.home.nl>
cmsg newgroup alt.nl.audio.pro

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 02 Mar 2002 03:04:08 GMT
Message-Id: <1015038248.28344@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.os.linux.programmeren

From: a3
Date: Sat, 2 Mar 2002 03:05:03 GMT
Message-Id: <GsBsKF.Lxw@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sat, 2 Mar 2002 03:05:06 GMT
Message-Id: <GsBsKI.Lz4@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sat, 2 Mar 2002 03:05:08 GMT
Message-Id: <GsBsKK.M0C@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 2 Mar 2002 22:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1015109700- 24311@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 3 Mar 2002 06:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1015138501- 28649@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: a3
Date: Thu, 7 Mar 2002 04:26:01 GMT
Message-Id: <GsL5nD.85F@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 09 Mar 2002 03:04:05 GMT
Message-Id: <1015643045.23630@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.os.linux.programmeren

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 10 Mar 2002 06:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1015743301- 1908@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 12 Mar 2002 03:04:08 GMT
Message-Id: <1015902247.19492@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.overspannen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 13 Mar 2002 21:18:46 GMT
Message-Id: <1016054326.3421@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 13 Mar 2002 21:18:48 GMT
Message-Id: <1016054328.3488@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 07:23:43 GMT
Message-Id: <1016090623.13073@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 07:23:45 GMT
Message-Id: <1016090625.13128@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 07:35:13 GMT
Message-Id: <1016091313.13694@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 07:35:09 GMT
Message-Id: <1016091309.13583@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 07:35:07 GMT
Message-Id: <1016091307.13528@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 07:24:07 GMT
Message-Id: <1016090647.13184@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 08:35:37 GMT
Message-Id: <1016094937.16022@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 08:35:40 GMT
Message-Id: <1016094940.16077@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 09:35:41 GMT
Message-Id: <1016098541.16384@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 09:35:43 GMT
Message-Id: <1016098543.16439@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 11:35:49 GMT
Message-Id: <1016105749.17164@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 10:35:44 GMT
Message-Id: <1016102144.16746@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 10:35:46 GMT
Message-Id: <1016102146.16801@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 11:35:47 GMT
Message-Id: <1016105747.17109@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 12:35:50 GMT
Message-Id: <1016109350.17475@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 12:35:52 GMT
Message-Id: <1016109352.17530@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 16:38:07 GMT
Message-Id: <1016123887.18323@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 16:38:05 GMT
Message-Id: <1016123885.18288@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 16:37:34 GMT
Message-Id: <1016123854.18182@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 16:37:29 GMT
Message-Id: <1016123849.18129@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 16:37:37 GMT
Message-Id: <1016123857.18235@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 16:38:10 GMT
Message-Id: <1016123890.18361@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.providers

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 14 Mar 2002 16:38:12 GMT
Message-Id: <1016123892.18406@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.algemeen

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 17 Mar 2002 06:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1016348100- 30813@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: a3
Date: Thu, 21 Mar 2002 04:26:01 GMT
Message-Id: <GtB2zD.4J6@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 23 Mar 2002 03:04:04 GMT
Message-Id: <1016852644.17051@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.os.linux.programmeren

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 24 Mar 2002 06:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1016952901- 27564@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 27 Mar 2002 16:58:15 GMT
Message-Id: <1017248295.23760@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 30 Mar 2002 03:04:11 GMT
Message-Id: <1017457451.10427@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.luchtvaart.microlight

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 29 Mar 2002 03:04:12 GMT
Message-Id: <1017371052.2629@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin
Date: Sat, 30 Mar 2002 03:04:22 GMT
Message-Id: <Gtrn7A.82w@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.luchtvaart.microlight aangemaakt

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 31 Mar 2002 05:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1017554101- 6441@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 02 Apr 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1017713049.8341@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.luchtvaart.microlight

From: nl-admin
Date: Mon, 1 Apr 2002 02:04:19 GMT
Message-Id: <Gtv9r7.19n@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.stad.rotterdam aangemaakt

From: a3
Date: Tue, 2 Apr 2002 02:05:06 GMT
Message-Id: <Gtx4GI.6I9@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Apr 2002 02:05:08 GMT
Message-Id: <Gtx4GK.6JH@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Apr 2002 02:05:11 GMT
Message-Id: <Gtx4Gn.6Kp@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 03 Apr 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1017799449.16249@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 02 Apr 2002 23:47:01 GMT
Message-Id: <1017791221.15589@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 04 Apr 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1017885849.25967@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.stad.rotterdam

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 04 Apr 2002 02:04:15 GMT
Message-Id: <1017885855.26027@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Apr 2002 02:04:07 GMT
Message-Id: <1018058647.7420@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.luchtvaart.microlight

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 06 Apr 2002 02:04:13 GMT
Message-Id: <1018058652.7480@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 07 Apr 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1018145046.21878@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: a3
Date: Sun, 7 Apr 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <Gu6HJD.IIz@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 7 Apr 2002 05:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1018158901- 28523@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: a3
Date: Mon, 8 Apr 2002 16:51:06 GMT
Message-Id: <Gu9DH6.2LF@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuwe moderator nl.erotiek.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 11 Apr 2002 06:15:04 GMT
Message-Id: <1018505704.28467@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.transsexueel

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 14 Apr 2002 05:55:00 GMT
Message-Id: <hi-1018763700- 26179@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 14 Apr 2002 02:04:14 GMT
Message-Id: <1018749853.21320@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 15 Apr 2002 02:04:02 GMT
Message-Id: <1018836242.28464@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.stad.rotterdam

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 16 Apr 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1018922649.5952@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.mantelzorg

From: nl-admin
Date: Tue, 16 Apr 2002 02:04:17 GMT
Message-Id: <Gun1r6.4Mx@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.support.mantelzorg aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 17 Apr 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1019009049.13449@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 18 Apr 2002 02:04:15 GMT
Message-Id: <1019095455.20980@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 18 Apr 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1019095449.20914@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 18 Apr 2002 02:04:17 GMT
Message-Id: <1019095457.21046@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 19 Apr 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1019181846.29035@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.mantelzorg

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 19 Apr 2002 02:04:13 GMT
Message-Id: <1019181853.29095@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.software.mailclients

From: nl-admin
Date: Fri, 19 Apr 2002 02:04:16 GMT
Message-Id: <GusLr4.MHs@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.comp.software.mailclients aangemaakt

From: a3
Date: Sun, 21 Apr 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <GuwEvD.A8w@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 21 Apr 2002 05:55:02 GMT
Message-Id: <hi-1019368501- 25693@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 22 Apr 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1019441049.18898@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.software.mailclients

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 23 Apr 2002 02:04:11 GMT
Message-Id: <1019527451.25681@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.mantelzorg

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Apr 2002 02:04:08 GMT
Message-Id: <1019700248.22374@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Apr 2002 02:04:14 GMT
Message-Id: <1019700254.22440@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Apr 2002 02:04:17 GMT
Message-Id: <1019700257.22506@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 26 Apr 2002 02:04:08 GMT
Message-Id: <1019786647.30477@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.software.mailclients

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 27 Apr 2002 02:04:05 GMT
Message-Id: <1019873045.4496@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.luchtvaart.microlight

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 28 Apr 2002 05:55:02 GMT
Message-Id: <hi-1019973301- 29798@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 29 Apr 2002 02:04:05 GMT
Message-Id: <1020045844.25129@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.stad.rotterdam

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 30 Apr 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1020132246.31497@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.mantelzorg

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 01 May 2002 02:04:03 GMT
Message-Id: <1020218643.3119@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 03 May 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1020391446.20637@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.software.mailclients

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 06 May 2002 20:46:50 - 0000
Message-Id: <1020718010.19084@hensema.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 07 May 2002 02:04:08 GMT
Message-Id: <1020737047.9649@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 08 May 2002 17:36:15 - 0000
Message-Id: <1020879375.10417@hensema.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.pim-fortyun

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 09 May 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1020909846.30047@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 09 May 2002 02:04:13 GMT
Message-Id: <1020909852.30125@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 09 May 2002 02:04:15 GMT
Message-Id: <1020909855.30203@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 10 May 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1020996249.7516@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: a3
Date: Thu, 2 May 2002 02:05:09 GMT
Message-Id: <GvGoGL.9Mn@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Thu, 2 May 2002 02:05:04 GMT
Message-Id: <GvGoGG.9K7@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Thu, 2 May 2002 02:05:06 GMT
Message-Id: <GvGoGJ.9LF@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: 5 May 2002 05:55:01 GMT
Message-Id: <hi-1020578101- 27376@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>
Date: 6 May 2002 20:48:23 GMT
Message-Id: <ab6q6n$il7$1@dexter.hensema.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.pim-fortuyn aangemaakt

From: nl-admin
Date: Tue, 7 May 2002 02:04:15 GMT
Message-Id: <Gvpxr4.7HM@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.pim-fortuyn aangemaakt

From: a3
Date: Tue, 7 May 2002 03:26:04 GMT
Message-Id: <Gvq1JG.8nC@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>
Date: 6 May 2002 20:44:26 GMT
Message-Id: <ab6pva$iiq$1@dexter.hensema.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.pim-fortuyn aangemaakt

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: Sun, 12 May 2002 05:55:01 +0000 (UTC)
Message-Id: <hi-1021182900- 17316@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 13 May 2002 20:20:29 GMT
Message-Id: <1021321229.15621@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.politics

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 14 May 2002 02:04:07 GMT
Message-Id: <1021341847.17339@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.mantelzorg

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 14 May 2002 02:04:12 GMT
Message-Id: <1021341852.17399@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 14 May 2002 06:24:18 GMT
Message-Id: <1021357458.20632@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.politics

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 16 May 2002 09:55:20 GMT
Message-Id: <1021542920.14650@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.politics

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 17 May 2002 02:04:08 GMT
Message-Id: <1021601048.19779@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.software.mailclients

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: Sun, 19 May 2002 05:55:01 +0000 (UTC)
Message-Id: <hi-1021787701- 25350@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: a3
Date: Tue, 21 May 2002 03:26:03 GMT
Message-Id: <GwFyvF.101@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 22 May 2002 02:04:07 GMT
Message-Id: <1022033047.11852@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: Erik Hensema <erik@hensema.xs4all.nl>
Date: Sun, 26 May 2002 05:55:01 +0000 (UTC)
Message-Id: <hi-1022392500- 22782@hensema.xs4all.nl>
Invoering crosspostbeperking nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 28 May 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1022551446.8112@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.stad.amsterdam

From: nl-admin
Date: Tue, 28 May 2002 02:04:14 GMT
Message-Id: <Gwstr3.6Ax@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.stad.amsterdam aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 29 May 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1022637849.19013@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.verkeer

From: nl-admin
Date: Wed, 29 May 2002 02:04:17 GMT
Message-Id: <GwuoF5.Epq@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.verkeer aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 31 May 2002 02:04:05 GMT
Message-Id: <1022810645.5765@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.stad.amsterdam

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 01 Jun 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1022897046.14540@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.verkeer

From: a3
Date: Sun, 2 Jun 2002 02:05:04 GMT
Message-Id: <Gx234G.nJp@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sun, 2 Jun 2002 02:05:07 GMT
Message-Id: <Gx234J.nKx@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Sun, 2 Jun 2002 02:05:09 GMT
Message-Id: <Gx234L.nM5@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 04 Jun 2002 02:04:08 GMT
Message-Id: <1023156248.17822@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.stad.amsterdam

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 04 Jun 2002 02:04:14 GMT
Message-Id: <1023156254.17882@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 05 Jun 2002 02:04:07 GMT
Message-Id: <1023242647.29242@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.verkeer

From: a3
Date: Fri, 7 Jun 2002 03:26:03 GMT
Message-Id: <GxBG7F.FCp@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: a3
Date: Fri, 7 Jun 2002 03:26:03 GMT
Message-Id: <GxBG7F.FCp@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 11 Jun 2002 02:04:09 GMT
Message-Id: <1023761048.16002@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.stad.amsterdam

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 12 Jun 2002 02:04:06 GMT
Message-Id: <1023847446.31368@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.verkeer

From: nl-admin
Date: Wed, 12 Jun 2002 21:48:42 GMT
Message-Id: <GxM4L6.9Ip@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Voorstel charterwijziging nl.reizen.caravan

From: a3
Date: Fri, 21 Jun 2002 03:26:02 GMT
Message-Id: <Gy1DJE.4Ku@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 02:04:15 GMT
Message-Id: <GyCDr3.39s@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:21:35 GMT
Message-Id: <GyCpnz.64o@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:25:22 GMT
Message-Id: <GyCpuA.6Bo@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:23:46 GMT
Message-Id: <GyCprM.66z@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:24:14 GMT
Message-Id: <GyCpsE.69B@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: a3
Date: Tue, 2 Jul 2002 02:05:09 GMT
Message-Id: <GyLn4L.H7q@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Jul 2002 02:05:04 GMT
Message-Id: <GyLn4G.H5C@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 1 Jul 2002 19:23:53 GMT
Message-Id: <GyL4Jt.FEp@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuwe eenregelige omschrijving nl.tuinen

From: a3
Date: Mon, 1 Jul 2002 19:42:24 GMT
Message-Id: <GyL5Eo.FLu@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuw eenregelige omschrijving nl.support.stop-met- roken

From: a3
Date: Tue, 2 Jul 2002 02:05:06 GMT
Message-Id: <GyLn4I.H6J@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>
Date: Sat, 6 Jul 2002 14:31:33 +0000 (UTC)
Message-Id: <ag6v05$kmd$1@dexter.hensema.net>
[ADMIN] Nieuw charter nl.radio.scanners.112-berichten

From: a3
Date: Sun, 7 Jul 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <Gyv07D.4zJ@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: a3
Date: Wed, 10 Jul 2002 20:14:27 GMT
Message-Id: <Gz1uw3.6up+@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuw charter nl.radio.scanners.112-berichten

From: nl-admin
Date: Thu, 11 Jul 2002 02:04:25 GMT
Message-Id: <Gz2B3D.8Lz@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwsgroep nl.actueel.pim-fortuyn opgeheven

From: nl-admin
Date: Thu, 11 Jul 2002 02:04:25 GMT
Message-Id: <Gz2B3D.8Lz@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwsgroep nl.actueel.pim-fortuyn opgeheven

From: a3
Date: Fri, 21 Jun 2002 03:26:02 GMT
Message-Id: <Gy1DJE.4Ku@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 02:04:15 GMT
Message-Id: <GyCDr3.39s@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:21:35 GMT
Message-Id: <GyCpnz.64o@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:25:22 GMT
Message-Id: <GyCpuA.6Bo@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:23:46 GMT
Message-Id: <GyCprM.66z@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: nl-admin
Date: Thu, 27 Jun 2002 06:24:14 GMT
Message-Id: <GyCpsE.69B@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.radio.scanners.112-berichten aangemaakt

From: a3
Date: Tue, 2 Jul 2002 02:05:09 GMT
Message-Id: <GyLn4L.H7q@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Tue, 2 Jul 2002 02:05:04 GMT
Message-Id: <GyLn4G.H5C@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 1 Jul 2002 19:23:53 GMT
Message-Id: <GyL4Jt.FEp@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuwe eenregelige omschrijving nl.tuinen

From: a3
Date: Mon, 1 Jul 2002 19:42:24 GMT
Message-Id: <GyL5Eo.FLu@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuw eenregelige omschrijving nl.support.stop-met- roken

From: a3
Date: Tue, 2 Jul 2002 02:05:06 GMT
Message-Id: <GyLn4I.H6J@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>
Date: Sat, 6 Jul 2002 14:31:33 +0000 (UTC)
Message-Id: <ag6v05$kmd$1@dexter.hensema.net>
[ADMIN] Nieuw charter nl.radio.scanners.112-berichten

From: a3
Date: Sun, 7 Jul 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <Gyv07D.4zJ@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: a3
Date: Wed, 10 Jul 2002 20:14:27 GMT
Message-Id: <Gz1uw3.6up+@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Nieuw charter nl.radio.scanners.112-berichten

From: nl-admin
Date: Thu, 11 Jul 2002 02:04:25 GMT
Message-Id: <Gz2B3D.8Lz@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwsgroep nl.actueel.pim-fortuyn opgeheven

From: nl-admin
Date: Thu, 11 Jul 2002 02:04:25 GMT
Message-Id: <Gz2B3D.8Lz@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwsgroep nl.actueel.pim-fortuyn opgeheven

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 16 Jul 2002 02:04:13 - 0000
Message-Id: <1026785053.26199@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.tuinen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 16 Jul 2002 02:04:22 - 0000
Message-Id: <1026785062.26255@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.stop-met- roken

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 18 Jul 2002 02:04:07 - 0000
Message-Id: <1026957847.9607@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: nl-admin
Date: Wed, 17 Jul 2002 23:28:14 GMT
Message-Id: <GzF2J2.6xz@news.a3.xs4all.nl>
Opheffing van de nieuwsgroep nl.o+w.aio?

From: a3
Date: Sun, 21 Jul 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <GzKxJD.75o@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 21:00:49 - 0000
Message-Id: <1027544449.7649@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.kunst

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 20:59:33 - 0000
Message-Id: <1027544373.7229@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.gezondheid.algemeen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 20:56:27 - 0000
Message-Id: <1027544187.7047@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.add+adhd

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 20:57:46 - 0000
Message-Id: <1027544266.7107@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.big-brother

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 21:00:16 - 0000
Message-Id: <1027544416.7529@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.gezondheid

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 21:00:44 - 0000
Message-Id: <1027544444.7589@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.eeuwig

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 20:54:09 - 0000
Message-Id: <1027544049.6977@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.games

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 20:58:36 - 0000
Message-Id: <1027544316.7168@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.markt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 20:59:51 - 0000
Message-Id: <1027544391.7289@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.nokiagame

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Jul 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1027562650.9261@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 24 Jul 2002 21:01:15 - 0000
Message-Id: <1027544475.7823@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.onderwijs

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Jul 2002 02:04:16 - 0000
Message-Id: <1027562656.9314@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.radio.scanners.112- berichten

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Jul 2002 06:27:51 - 0000
Message-Id: <1027578471.12515@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.o+w

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Jul 2002 07:08:12 - 0000
Message-Id: <1027580892.15707@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.media

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 25 Jul 2002 22:56:47 - 0000
Message-Id: <1027637807.19592@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.media

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 26 Jul 2002 02:04:09 - 0000
Message-Id: <1027649049.20322@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.groningen

From: nl-admin
Date: Fri, 26 Jul 2002 02:04:16 GMT
Message-Id: <Gzu335.Fq0@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.regio.groningen aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 28 Jul 2002 09:20:18 - 0000
Message-Id: <1027848018.17587@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.transsexueel

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 29 Jul 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1027908250.22705@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.groningen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 30 Jul 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1027994650.31605@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.tuinen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 30 Jul 2002 02:04:16 - 0000
Message-Id: <1027994656.31661@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.stop-met- roken

From: a3
Date: Fri, 2 Aug 2002 02:05:09 GMT
Message-Id: <H071sL.Lq6@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Fri, 2 Aug 2002 02:05:06 GMT
Message-Id: <H071sI.Loz@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 02 Aug 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1028253850.27984@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.groningen

From: a3
Date: Fri, 2 Aug 2002 02:05:04 GMT
Message-Id: <H071sG.Lns@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin
Date: Tue, 6 Aug 2002 02:04:17 GMT
Message-Id: <H0EGF5.Hn@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.hobby.geocaching aangemaakt

From: nl-admin
Date: Mon, 5 Aug 2002 19:43:01 GMT
Message-Id: <H0Dyrp.oJH@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opheffing van de nieuwsgroep nl.o+w.aio?

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 06 Aug 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1028599450.581@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: a3
Date: Wed, 7 Aug 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <H0GEvD.98v@news.a3.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 08 Aug 2002 02:04:08 - 0000
Message-Id: <1028772248.15838@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.actueel.pim-fortuyn

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 09 Aug 2002 02:04:17 - 0000
Message-Id: <1028858657.4054@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.groningen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 09 Aug 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1028858650.3998@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 13 Aug 2002 02:04:08 - 0000
Message-Id: <1029204248.17328@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 13 Aug 2002 20:50:35 - 0000
Message-Id: <1029271835.25711@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 13 Aug 2002 20:50:44 - 0000
Message-Id: <1029271844.25777@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 13 Aug 2002 20:50:23 - 0000
Message-Id: <1029271823.25579@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 13 Aug 2002 20:50:29 - 0000
Message-Id: <1029271829.25645@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 14 Aug 2002 00:03:33 - 0000
Message-Id: <1029283413.27393@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.transsexueel

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 19 Aug 2002 17:52:16 - 0000
Message-Id: <1029779536.13496@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 19 Aug 2002 17:52:14 - 0000
Message-Id: <1029779534.13442@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 19 Aug 2002 17:52:18 - 0000
Message-Id: <1029779538.13550@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 19 Aug 2002 17:52:20 - 0000
Message-Id: <1029779540.13604@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 20 Aug 2002 02:04:06 - 0000
Message-Id: <1029809046.16604@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: a3
Date: Wed, 21 Aug 2002 03:26:00 GMT
Message-Id: <H16C7C.M0K@news.a3.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 21 Aug 2002 06:40:36 - 0000
Message-Id: <1029912036.29643@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 21 Aug 2002 06:40:43 - 0000
Message-Id: <1029912043.29805@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 21 Aug 2002 06:40:45 - 0000
Message-Id: <1029912045.29859@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.transsexueel

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 21 Aug 2002 06:40:39 - 0000
Message-Id: <1029912039.29697@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 21 Aug 2002 06:40:41 - 0000
Message-Id: <1029912041.29751@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 22 Aug 2002 02:04:14 - 0000
Message-Id: <1029981854.4075@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 23 Aug 2002 02:04:07 - 0000
Message-Id: <1030068247.12357@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.groningen

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 25 Aug 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1030241050.2552@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 25 Aug 2002 21:36:08 - 0000
Message-Id: <1030311368.9929@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.annapanna

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 29 Aug 2002 02:04:09 - 0000
Message-Id: <1030586649.12077@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>
Date: Sun, 1 Sep 2002 16:44:04 +0000 (UTC)
Message-Id: <slrnan4gui.ve1.spamtrap@dexter.hensema.net>
Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.bouwfraude- enquete aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 01 Sep 2002 16:44:15 - 0000
Message-Id: <1030898655.32448@hensema.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.bouwfraude- enquete

From: a3
Date: Mon, 2 Sep 2002 02:05:03 GMT
Message-Id: <H1sGGF.BC3@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 2 Sep 2002 02:05:05 GMT
Message-Id: <H1sGGH.BDA@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: PGP-bijlage NL-newsadmins-FAQ

From: a3
Date: Mon, 2 Sep 2002 02:05:06 GMT
Message-Id: <H1sGGI.BEH@news.a3.xs4all.nl>
FAQ: NL-newsadmins-FAQ

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 02 Sep 2002 14:25:00 - 0000
Message-Id: <1030976700.17245@hensema.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.bouwfraude- enquete

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Sep 2002 02:04:12 - 0000
Message-Id: <1031018652.25302@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.bouwfraude- enquete

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Sep 2002 06:14:34 - 0000
Message-Id: <1031033674.27301@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Sep 2002 06:14:39 - 0000
Message-Id: <1031033679.27409@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Sep 2002 06:14:30 - 0000
Message-Id: <1031033670.27247@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Sep 2002 06:14:36 - 0000
Message-Id: <1031033676.27355@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 03 Sep 2002 06:14:40 - 0000
Message-Id: <1031033680.27463@news.a3.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.transsexueel

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Sep 2002 18:36:04 - 0000
Message-Id: <1031164564.7927@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Sep 2002 18:44:43 - 0000
Message-Id: <1031165083.8114@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.comp.os.linux.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Sep 2002 18:44:54 - 0000
Message-Id: <1031165094.8180@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.misbruik.rapport moderated

From: nl-admin
Date: Thu, 5 Sep 2002 02:04:15 GMT
Message-Id: <H1y0F4.81p@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.reizen.openbaar-vervoer aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Sep 2002 18:45:03 - 0000
Message-Id: <1031165103.8266@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.internet.welkom moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Sep 2002 18:45:10 - 0000
Message-Id: <1031165110.8507@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.support.sysadmin moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 04 Sep 2002 18:45:19 - 0000
Message-Id: <1031165119.8573@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 05 Sep 2002 02:04:07 - 0000
Message-Id: <1031191447.10374@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.reizen.openbaar- vervoer

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 05 Sep 2002 02:04:18 - 0000
Message-Id: <1031191458.10470@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 05 Sep 2002 02:04:20 - 0000
Message-Id: <1031191460.10532@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Fri, 06 Sep 2002 02:04:08 - 0000
Message-Id: <1031277848.20809@news.a3.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.bouwfraude- enquete

From: a3
Date: Sat, 7 Sep 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <H21tJD.nGw@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.a3.news.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 07 Sep 2002 08:30:15 - 0000
Message-Id: <1031387415.1705@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.a3.news.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 07 Sep 2002 08:30:08 - 0000
Message-Id: <1031387408.1543@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.a3.news.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 07 Sep 2002 08:30:11 - 0000
Message-Id: <1031387411.1597@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.a3.news.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 07 Sep 2002 08:30:13 - 0000
Message-Id: <1031387413.1651@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.a3.news.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sat, 07 Sep 2002 08:30:17 - 0000
Message-Id: <1031387417.1759@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.a3.news.xs4all.nl>
cmsg rmgroup nl.support.transsexueel

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 08 Sep 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1031450650.13001@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.reizen.openbaar-vervoer

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 08 Sep 2002 02:04:16 - 0000
Message-Id: <1031450656.13057@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin
Date: Mon, 9 Sep 2002 02:04:17 GMT
Message-Id: <H25F35.Gvn@receiving-50-spams-a-day.sick-of-spam.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.regio.limburg aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 09 Sep 2002 02:04:09 - 0000
Message-Id: <1031537049.21821@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.limburg

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 10 Sep 2002 02:04:07 - 0000
Message-Id: <1031623447.29073@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.bouwfraude-enquete

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 11 Sep 2002 00:14:10 - 0000
Message-Id: <1031703250.5899@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.test

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 12 Sep 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1031796250.16252@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.reizen.openbaar-vervoer

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 12 Sep 2002 02:04:20 - 0000
Message-Id: <1031796260.16320@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.limburg

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 12 Sep 2002 02:04:23 - 0000
Message-Id: <1031796263.16388@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 16 Sep 2002 02:04:07 - 0000
Message-Id: <1032141847.20219@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.limburg

From: Erik Hensema <usenet@smac.hensema.net>
Date: Mon, 16 Sep 2002 20:28:48 +0000 (UTC)
Message-Id: <slrnaocfns.538.usenet@dexter.hensema.net>
[discussie] modernisatie richtlijnen nl.*

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Tue, 17 Sep 2002 02:04:06 - 0000
Message-Id: <1032228246.27498@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.bouwfraude-enquete

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 19 Sep 2002 02:04:06 - 0000
Message-Id: <1032401046.7980@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.reizen.openbaar-vervoer

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 19 Sep 2002 02:04:12 - 0000
Message-Id: <1032401052.8036@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 19 Sep 2002 02:04:14 - 0000
Message-Id: <1032401054.8098@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.hobby.geocaching

From: a3
Date: Sat, 21 Sep 2002 03:26:01 GMT
Message-Id: <H2rqvD.J6q@receiving-50-spams-a-day.sick-of-spam.xs4all.nl>
nl.* checkgroups

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 23 Sep 2002 02:04:04 - 0000
Message-Id: <1032746644.13068@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.limburg

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 03 Oct 2002 02:04:10 - 0000
Message-Id: <1033610650.1177@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.newsgroups.announce moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Thu, 03 Oct 2002 02:04:04 - 0000
Message-Id: <1033610644.1121@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.reizen.openbaar-vervoer

From: Erik Hensema <usenet@smac.hensema.net>
Date: Sun, 6 Oct 2002 14:04:32 +0000 (UTC)
Message-Id: <slrnaq0gnb.g78.usenet@dexter.hensema.net>
Afwezigheid nl-stembureau-2 (Rejo Zenger)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 06 Oct 2002 10:16:05 - 0000
Message-Id: <1033899365.4476@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.contact moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 06 Oct 2002 10:16:08 - 0000
Message-Id: <1033899368.4530@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.bdsm moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 06 Oct 2002 10:16:10 - 0000
Message-Id: <1033899370.4584@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.erotiek.overig moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Sun, 06 Oct 2002 10:16:12 - 0000
Message-Id: <1033899372.4638@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.muziek.mp3 moderated

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 07 Oct 2002 02:04:07 - 0000
Message-Id: <1033956247.8886@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.regio.limburg

From: a3
Date: Mon, 7 Oct 2002 03:26:00 GMT
Message-Id: <H3LDJC.7x9@receiving-50-spams-a-day.sick-of-spam.xs4all.nl>
De Nederlandse nieuwsgroepen (nl.*)

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Mon, 07 Oct 2002 20:04:44 - 0000
Message-Id: <1034021084.1698@hensema.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.prins-claus

From: nl-admin <nl-admin@nic.surfnet.nl>
Date: Mon, 7 Oct 2002 20:07:56 +0000 (UTC)
Message-Id: <slrnaq3qcq.3ub.usenet@bender.home.hensema.net>
Nieuwe nieuwsgroep nl.actueel.prins-claus aangemaakt

From: nl-admin@nic.surfnet.nl
Date: Wed, 09 Oct 2002 02:04:07 - 0000
Message-Id: <1034129047.28982@receiving-50-spams-a-day.sick-of- spam.xs4all.nl>
cmsg newgroup nl.actueel.prins-claus