nl.* info
archief nl-admin 2006

[ algemeen | posten | charters | faq's | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

archief nl-admin 2006


From: nl-admin
Date: Sun, 12 Feb 2006 03:04:01 GMT
Message-ID: <IuK0Ip.ABp@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.taal.engels aangemaakt

From: a3
Date: Sun, 12 Feb 2006 22:59:02 GMT
Message-ID: <IuLJuE.97v@news.a3.xs4all.nl>
Oprichtingsbericht nl.taal.engels

From: a3
Date: Mon, 29 May 2006 21:08:41 GMT
Message-ID: <J01pEH.GI2@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Opzegging moderator nl.erotiek.bdsm/nl.erotiek.contact

From: a3
Date: Sat, 10 Jun 2006 14:13:46 GMT
Message-ID: <J0nE6y.7wF@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Wijziging moderator nl.erotiek.bdsm

From: a3
Date: Mon, 17 Jul 2006 17:44:06 GMT
Message-ID: <J2K6LI.n65@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Wijziging moderator nl.erotiek.contact

From: nl-admin
Date: Tue, 12 Sep 2006 02:04:06 GMT
Message-ID: <J5GJ2u.19v@news.a3.xs4all.nl>
Nieuwe nieuwsgroep nl.internet.usenet aangemaakt

From: a3
Date: Wed, 8 Nov 2006 23:41:15 GMT
Message-ID: <J8Fr4r.HI7@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Wijziging moderator nl.announce

From: a3
Date: Wed, 8 Nov 2006 23:45:34 GMT
Message-ID: <J8FrBy.HMu@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Wijziging moderator nl.newsgroups.announce

From: a3
Date: Fri, 17 Nov 2006 16:44:22 GMT
Message-ID: <J8vvty.9qv@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] Toevoeging moderator nl.support.sysadmin.txt

From: a3
Date: Fri, 17 Nov 2006 17:06:43 GMT
Message-ID: <J8VWV7.9Z4@NEWS.A3.XS4ALL.NL>
[ADMIN] Toevoeging moderator nl.internet.misbruik.spam-signalering

From: a3@news.a3.xs4all.nl (Adri Verhoef)
Date: Thu, 19 Oct 2006 16:52:26 GMT
Message-ID: <J7E6vE.KAM@news.a3.xs4all.nl>
RFD opheffing nl.financieel.euro

From: a3@news.a3.xs4all.nl (Adri Verhoef)
Date: Thu, 2 Nov 2006 19:59:13 GMT
Message-ID: <J84Cup.G7u@news.a3.xs4all.nl>
[Herhaling] RFD opheffing nl.financieel.euro

From: nl-admin
Date: Sat, 18 Nov 2006 16:38:47 GMT
Message-ID: <J8xq8n.Lpv@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] RFD: Voorstel opheffing nieuwsgroep nl.financieel.euro

From: nl-admin
Date: Mon, 11 Dec 2006 23:56:05 GMT
Message-ID: <JA4vtH.npB@news.a3.xs4all.nl>
[ADMIN] RFD: Voorstel opheffing nieuwsgroep nl.financieel.euro