nl.* info
archief overig 2000

[ algemeen | posten | charters | faq´s | misbruik | aanmaken | archief | adressen ]

archief overig 2000

From: rosalind@xs4all.nl (Rosalind Hengeveld)
Date: Fri, 23 Jun 2000 13:41:57 GMT
Message-ID: <8ivpd1$b82$2@news1.xs4all.nl>
Subject: Voorstel aanpassing CFV-sjabloon

From: Thijs Kinkhorst <thijs@kinkhorst.com>
Date: Fri, 23 Jun 2000 22:14:17 +0200
Message-ID: <8j0gem$23q$1@news1.xs4all.nl>
Subject: Stopzetting NL-FAQ

From: vinces@xs4all.nl (Vincent Schonau)
Date: 25 Jun 2000 11:39:32 GMT
Message-ID: <slrn8lbrrj.3up.vinces@vast.niet.net>
Subject: [ADMIN] Vacatures moderatie nl.newsgroups.announce, nl.announce

From: 4962143033f.rejo@sisterray.xs4all.nl (Rejo Zenger)
Date: 27 Jun 2000 22:05:15 GMT
Message-ID: <4962143033m.rejo@sisterray.xs4all.nl>
Subject: Nieuwe tekst Stemresultaat-bezwaar

From: 4965379869f.rejo@sisterray.xs4all.nl (Rejo Zenger)
Date: 4 Aug 2000 11:17:43 +0200
Message-ID: <4965379869m.rejo@sisterray.xs4all.nl>
Subject: Opschorting voorstel reorganisatie nl.financieel hierarchie

From: iqnullus@arachne.jaze.net (Usurpator)
Date: Wed, 16 Aug 2000 17:21:14 +0200
Message-ID: <2114.16082000q3C023A52@news.xs4all.nl>
Subject: Bezwaar tegen CFV´s voor nl.muziek.instrument.toetsen en nl.actualiteiten

From: Thijs Kinkhorst <thijs@kinkhorst.com>
Date: Sat, 02 Sep 2000 22:10:11 +0200
Message-ID: <8ormr0$g1k$1@news1.xs4all.nl>
Subject: [ADMIN] Aankondiging nieuwe moderator nl.(newsgroups.)announce

From: rosalind@xs4all.nl (Rosalind Hengeveld)
Date: Fri, 29 Dec 2000 18:05:49 GMT
Message-ID: <3a4cd25d$0$308$1a0eedbc@dreader2.news.xs4all.nl>
Subject: Aanpassing CFV-sjabloon