NL-Newsadmins-FAQ

Inleiding

Deze FAQ is samengesteld door Adri Verhoef met de bedoeling om informatie te geven aan newsadmins over het beheer van de nl.* -usenet-newsgroups (oftewel de "nl-hiërarchie"). De HTML versie werd verzorgd door Thijs Kinkhorst.

Inhoudsopgave

 1. Recente wijzigingen
 2. Wie beheert de nl-hiërarchie?
 3. Waaruit bestaat dat beheren?
 4. Welke groups moet ik op mijn site opnemen?
 5. Hoe moet ik mijn newssite configureren voor de nl-hiërarchie?
 6. Wat is de configuratie voor moderated groups?
 7. Welke andere bronnen bevatten belangrijke informatie?
 8. Waar kan ik een actuele lijst van nl.* newsgroups vinden?

1. Recente wijzigingen

16-08-2008: E-mailadres PGP-public-key verwijderd.
11-08-2008: URLs PGP-public-key gewijzigd (zie punt 5).
09-08-2007: Wijziging nl-admin (zie punt 2).
15-10-2005: Het adres voor gemodereerde groepen is nu %s@nl.news- admin.org.
27-04-2004: Verwijzing naar nl.news-admin.org (zie punt 7).
31-05-2001: Verandering nl-admin (zie punt 2).
10-05-2001: De URL voor relevante links bij punt 7 is gewijzigd.
09-05-2001: Gebruik %s@NL.net voor moderated groups (zie punt 6).
08-05-2001: URL PGP-public-key nl-hiërarchie gewijzigd (zie punt 5).
30-06-1998: Adres van de NL-pagina is gewijzigd (zie punt 7).
28-02-1998: Verandering nl-admin (zie punt 2).
03-06-1997: Mailinglist voor newssite-beheerders: NL-NEWSADMINS (zie punt 7).

11-05-1997:
Het ``From''-adres in controlmessages voor nl.* is per 1 juni 1997
gewijzigd in ``nl-admin@nic.surfnet.nl'' (zie punt 5).
De oude adressen (news@a3.xs4all.nl en news@info2.nic.surfnet.nl)
dienen te worden verwijderd.

2. Wie beheert de nl-hiërarchie?

In mei 1995 werden twee personen voorgedragen en geaccepteerd als beheerder van de nl-hiërarchie. Deze overzien het proces van het aanmaken en het verwijderen van newsgroups in nl.*. Deze twee personen vormen samen de "nl-admin" (nl-administratie), oftewel het beheer van de nl-hiërarchie.

Momenteel bestaat de nl-admin uit:
  Nl-admin is via e-mail te bereiken als: nl-admin@stack.nl

3. Waaruit bestaat dat beheren?

Het beheren van de nl-hiërarchie bestaat uit het voeren van de administratie over de beschikbare nl.* newsgroups: welke groups er bestaan, welke dienen te worden aangemaakt (of verwijderd) en of ze gemodereerd zijn of niet.

Het bespreken van het aanmaken van nl.* newsgroups gebeurt in de nieuwsgroep nl.newsgroups. In deze nieuwsgroep wordt wekelijks een document gepost waarin wordt beschreven hoe een nieuwe nl.* newsgroup kan worden aangevraagd.

Voor de uitvoering van het beheer worden berichten rondgestuurd die opdracht of advies geven om nieuwsgroepen aan te maken of te verwijderen, dit gebeurt via zogenaamde "control messages" (afgekort: ctl-msgs, cmsgs). Nl-admin stuurt drie soorten ctl-msgs: "newgroup", "rmgroup" en "checkgroups". Deze drie zijn respectievelijk bedoeld voor het aanmaken, verwijderen en controleren op aan- en afwezigheid van nl.* newsgroups.

Een checkgroups-ctl-msg wordt regelmatig (op de 21e dag van elke maand) gepost.

4. Welke groups moet ik op mijn site opnemen?

Welke je wilt. Indien je kiest voor een standaard "full feed", dan dien je de periodieke ctl-msgs van nl-admin (en van niemand anders) te accepteren. Natuurlijk mag je ook besluiten minder dan een full feed te nemen als je slechts beperkte interesse of ruimte hebt.

Het is mogelijk om de acceptatie van ctl-msgs te automatiseren. Dit is gebruikelijk voor "newgroup". Tegenwoordig - met het gebruik van PGP - is het ook voor "rmgroup" gebruikelijk.

5. Hoe moet ik mijn newssite configureren voor de nl-hiërarchie?

Bepaal of je newssite met "Cnews" of "INN" draait en PGP gebruikt of niet. Eerst volgt informatie over PGP, daarna over de aanbevolen newsconfiguratie.

PGP

De PGP public key voor de nl-hiërarchie kan je vinden op de volgende URL:
         http://pgp.stack.nl/ (vul als zoekstring "nl.newsgroups" in)
Via FTP:
        ftp://ftp.isc.org/pub/pgpcontr ol/PGPKEYS

Specificatie:

Type Bits/KeyID  Date    User ID
pub 1024/23E9B3A9 1997/01/08 nl.newsgroups
Key fingerprint = 45 20 0B D5 A1 21 EA 7C  EF B2 95 6C 25 75 4D 27

Voor technische details en een lijst van public keys, zie:

ftp://ftp.isc.org/pub/pgpcontr ol/README
of  ftp://ftp.isc.org/pub/pgp control/README.html

CONFIGURATIE

Permissies van de nl-admin via de file "controlperm" (Cnews), dan wel "control.ctl" (van INN), zijn als volgt geregeld:

Cnews [met PGP]

	nl	nl-admin@stack.nl		cnr	p	nl.newsgroups
Cnews [zonder PGP]
	nl	nl-admin@stack.nl		nr	y
INN [met PGP]
	checkgroups:nl-admin@stack.nl:nl.*:verify-
nl.newsgroups
newgroup:nl-admin@stack.nl:nl.*:verify- nl.newsgroups
rmgroup:nl-admin@stack.nl:nl.*:verify- nl.newsgroups
INN [zonder PGP]
	checkgroups:nl-admin@stack.nl:nl.*:doit
newgroup:nl- admin@stack.nl:nl.*:doit
rmgroup:nl- admin@stack.nl:nl.*:doit

Merk op dat in de newssoftwareconfiguratie van (m.n. postnews-achtige) gebruikersprogramma's de naam van de Nederlandse distributie ("nl") kan worden aangebracht.
Zo kan bv. in "Pnews" (het postnews front-end van o.a. "rn" en "trn") de variabele $cntry de waarde "nl" worden gegeven: cntry="nl" .

6. Wat is de configuratie voor moderated groups?

Postings voor een gemodereerde nieuwsgroep gaan normaliter naar een server met een actuele lijst van moderateurs. Voor de nl-hiërarchie kun je 1 regeltje opnemen in de daarvoor bestemde file:

C News (file "mailpaths")

	nl.*	%s@nl.news-admin.org
INN (file "moderators")
	nl.*:%s@nl.news-admin.org
(Overigens kan je in plaats van "nl.*" ook "all" invullen, dan gaat alle mail voor moderated groups naar de site "nl.news-admin.org". De site "moderators.uu.net" (ook wel "moderators.isc.org") wordt afgeraden vanwege achterstallig onderhoud.)

7. Welke andere bronnen bevatten belangrijke informatie?

De volgende URL bevat alle relevante links:
http://nl.news- admin.org/info/

Ook kan je eens kijken naar de volgende periodieke postings in news.admin.misc:
How to become a Usenet site
Usenet Software: History and Sources
Voor beheerders van newssites die de nl-hiërarchie voeren is er de mailing-list "NL-NEWSADMINS". Je kunt je hierop abonneren door een mailtje te sturen naar nl-newsadmins@stack.nl (met als inhoud: subscribe nl-newsadmins).

Voor hulp bij het voorbereiden van een RFD kun je je abonneren op de nl-hierarchie mailing-list; zie daarvoor de website nl-hierarchie

8. Waar kan ik een actuele lijst van nl.* newsgroups vinden?

Op elke 7e dag van de maand wordt een actuele lijst gepost in nl.newsgroups. De checkgroups-ctl-msg (zie subject 5) wordt ook daarnaartoe gepost, maar verschijnt normaliter alleen in de newsgroup "control".