Over cancelrapporten in nl.internet.misbruik

Dit document wordt regelmatig gepost in nl.internet.misbruik om diverse aspecten te verduidelijken over het cancelen van berichten. Het beschrijft enkele richtlijnen die door de nl-cancelaars binnen de nl-hiërarchie worden gehanteerd.

 • Welke criteria worden hierbij gehanteerd?
 • De nl-cancelaars gaan bij het cancelen uit van de Usenet-standaarden. Hiervan wordt met betrekking tot de nl-hiërarchie op een aantal punten afgeweken, echter de redenering en methode wijken verder echter niet af.

  Voor de nl-nieuwsgroepen is men het eens over iets strakkere richtlijnen dan die, die buiten de nl-hiërarchie worden gehanteerd:

  Merk op dat deze criteria alleen technisch en niet inhoudelijk van aard zijn.

 • Wat is bincancel?
 • Dit staat voor het cancelen van binary's. Binary's zijn niet gewenst in gewone tekstnieuwsgroepen, omdat ze onevenredig veel bandbreedte en diskruimte innemen. Als je binary's wilt verspreiden, doe dat dan via een binary-nieuwsgroep, WWW, FTP, of via e-mail; op die manier ontlast je de verbindingen en opslagcapaciteit van gebruikers en providers.

 • Wat is BI, wat is BI2, wat is BI3?
 • "BI" staat voor Breidbart-Index. Het is een grensgetal, een bepaalde limiet die is gesteld, waaraan het cancelen wordt getoetst. Als een bepaald bericht of een bepaalde reeks berichten die limiet bereikt of overschrijdt, dan kan de nl-cancelaar in actie komen en tot cancelen overgaan.

  Merk op dat er verschil is tussen het "crossposten" en het "multiposten" van een bericht. Bij een crosspost staat een bericht slechts eenmaal op de newsserver, maar in verscheidene nieuwsgroepen; bij een multipost staat een bericht echter vele malen (dus onnodig) op de newsserver.

  De BI is gedefinieerd als de vierkantswortel van N (waarbij N het aantal nieuwsgroepen is waarin een bepaald exemplaar van dat bericht is gepost).

  Als van een bepaald artikel twee exemplaren worden gepost, de ene in 4 nieuwsgroepen, de andere in 9 nieuwsgroepen, dan is de BI dus:
  sqrt(4) + sqrt(9) = 2 + 3 = 5
  BI2 is een alternatief criterium, deze is namelijk gedefinieerd als de BI plus de som van N, en dat dan gedeeld door 2. In bovenstaand voorbeeld is de BI2 dus:
  (sqrt(4) + sqrt(9) + 4 + 9) / 2 = (2 + 3 + 4 + 9) / 2 = 9
  BI3 is weer een alternatief criterium, deze is namelijk gedefinieerd als de BI plus de som van N, en dat dan gedeeld door 2 (waarbij N het aantal nieuwsgroepen in de Followup-To:-header is (minimaal 1), indien die aanwezig is, anders wordt de BI2-waarde bepaald en overgenomen als BI3). In bovenstaand voorbeeld, het ene artikel met ``Followup-To: poster'', het ander met ``Followup-To: nl.test1,nl.test2'', is de BI3 dus:
  (sqrt(4) + sqrt(9) + 1 + 2) / 2 = (2 + 3 + 1 + 2) / 2 = 4

  De minimale grens van 10 (BI3) betekent in de praktijk dat een bericht met slechts 1 gespecificeerd item als Followup-To:-header (bv. "poster") maar liefst in 360 (!) nieuwsgroepen kan worden geplaatst als crosspost zonder daarbij die grens te overschrijden.

 • Wat is MMF?
 • "MMF" staat voor Make Money Fast. Het is een bijzondere subcategorie van EMP/ECP. Als er MMF staat, staat er dus impliciet EMP/ECP, net zoals een bromfiets een bepaald vervoermiddel is.

 • Wat is EMP/ECP?
 • "EMP" staat voor Excessive MultiPosting.
 • "ECP" staat voor Excessive CrossPosting.

  EMP houdt dan ook in, dat steeds hetzelfde bericht is gepost, zodanig, dat dit buiten proporties is gebeurd, en zonder te kruisposten.

  ECP houdt in, dat een bericht weliswaar is gekruispost, maar dat er excessief veel nieuwsgroepen tegelijk bij zijn betrokken.

 • Wat is spew?
 • Artikelen die via een verkeerd geconfigureerd systeem opnieuw worden verspreid met nieuwe Message-ID's, waardoor de berichtenstroom verdubbelt.

 • Worden afzenders van gecancelde berichten verwittigd van het cancelen?
 • Ja, er wordt getracht hen via e-mail op de hoogte te stellen van het voorval.

 • Kan misbruik van Usenet worden aangemeld bij de nl-cancelaars?
 • Ja, het liefst in de nieuwsgroep nl.internet.misbrui.spam-signalering. Vermeld daarbij altijd ten minste de belangrijkste kenmerken: In het algemeen wordt er door de nl-cancelaars niet persoonlijk op meldingen gereageerd.


  Indien men meer te weten wil komen over cancelen, de Usenet-normen, hoe wel en niet te adverteren op Usenet, en/of hoe bij vervalste berichten de juiste afzender kan worden achterhaald, kijke men hier:

  Verder houdt Axel Boldt een zwarte lijst bij van adverteerders die ernstig het net misbruiken (N.B.: de laatste wijziging is uit 2002). Lees meer over de criteria en de ergste spammers op: Blacklist of Internet Advertisers


  © 1998 Adri Verhoef - HTML: Thijs Kinkhorst