Waarom binarygroups ongewenst zijn in nl.*

Branko Collin <collin@xs4all.nl>
Perry Rovers <Perry.Rovers@IAE.nl>

Inhoud

Waar gaat deze FAQ/VVV over?

Een FAQ (Frequently Asked Questions) of VVV (Veel Voorkomende Vragen) is een overzicht van vragen en antwoorden over een bepaald onderwerp.

Deze FAQ/VVV behandelt vragen en antwoorden over "binary's in nl.*", d.w.z. een bepaald type postings binnen het geheel van Usenet-nieuwsgroepen in de nl.*-hierarchie. Voor algemene informatie over nieuwsgroepen (en nl.* in het bijzonder) wordt verwezen naar de nieuwsgroep nl.internet.welkom en naar http://www.faqs.org/ en http://www.usenet.com/.

Wie meer wil weten over de werking van nl.* en het oprichten van nieuwsgroepen, wordt verwezen naar http://nl.news-admin.org/info/ .

Voor wie is deze FAQ/VVV?

Deze FAQ/VVV is in eerste instantie bedoeld voor Usenetgebruikers die een nieuwe nieuwsgroep binnen nl.* willen oprichten. Af en toe wil iemand een groep oprichten specifiek voor binary's of een groep waar binary's zijn toegestaan.

Deze posting beoogt uit te leggen wat in dit geval onder binary's en binarygroepen wordt verstaan en een aantal redenen te geven waarom dergelijke voorstellen in het algemeen met scepsis worden bekeken door de Usenetgemeenschap en de gebruikers van nl.* in het bijzonder. Ten eerste is het belangrijk een goed begrip te hebben van het begrip binary's:

Wat zijn binary's en binarygroepen?

Binary's zijn bestanden die niet uit platte tekst bestaan, zoals geluids- en beeldbestanden en documenten van tekstverwerkers die niet in ASCII zijn opgeslagen. Voorbeelden zijn GIF- en JPG-files, Word-documenten, etc. Binary's zijn zelf vrijwel altijd te herkennen aan een "onleesbare brij" aan tekens of aan een plaatje of icoontje dat verwijst naar een bestand.

Postings op Usenet bestaan altijd uit een "header", waarin o.a. de naam van de afzender en de nieuwsgroep(en) staan, en een "body". Als de body een binarybestand bevat, wordt de posting in zijn geheel een binary genoemd.

Binarygroepen zijn nieuwsgroepen op Usenet waar het volgens de regels van de groep, het zogenaamde charter, toegestaan is binary's te plaatsen. Veel van deze groepen zijn te herkennen aan de term "binaries" in de naam van de groep en de meerderheid van deze groepen is te vinden in de alt.*-hiërarchie (alt.binaries.*). Groepen waarin wel binary's (mogen) worden gepost, maar die geen "binaries" of vergelijkbare term in de groepsnaam hebben, worden soms "hidden-binarygroepen" genoemd, omdat ze niet makkelijk herkenbaar zijn. Waarom herkenbaarheid belangrijk is, wordt uitgelegd onder "Waarom geen binarygroepen in nl.*?".

Wat als ik zo'n groep wil beginnen in nl.*?

Nl-admin, de beheerder van de nl-hiërarchie, is van mening dat binarygroepen niet thuishoren in nl.*. Zo'n voorstel zal dan ook niet in behandeling worden genomen door nl-admin.

Zonder de steun van deze instantie is het in de praktijk onmogelijk een groep binnen nl.* op te richten en ervoor te zorgen dat deze ook wordt aangemaakt op nieuwsservers die de nl.*-groepen voeren. Nl-admin verstuurt namelijk regelmatig een overzicht van de groepen binnen nl.*, een zogenaamd "checkgroups"-bericht. Als je groep daar niet in zit, zal de groep niet worden aangemaakt op de meeste nieuwsservers.

De standaardconfiguratie van populaire nieuwsserversoftware bevat verwijzingen naar nl-admin, zodat alleen haar  berichten worden geaccepteerd.

Wat heb ik met nl-admin te maken?

Waarom is de steun van nl-admin nodig? Nl-admin ontleent haar zeggenschap aan het feit dat zij door de verzamelde providers min of meer als hun vertegenwoordiger in het beheer van nl.* wordt gezien. De meeste providers vertrouwen de beslissingen van nl-admin voor wat betreft beslissingen over groepen binnen nl.*. Als nl-admin een groep weigert aan te maken, zal deze groep niet verschijnen op de meeste nieuwsservers die nl.* voeren.

Waarom geen binarygroepen binnen nl.*?

Wat is er dan eigenlijk zo erg aan voorstellen voor binarygroepen?
Waarom worden ze niet in behandeling genomen?
Voor dat laatste is een aantal redenen te noemen:

Maar als ik nu toch echt een binarygroep wil hebben?

Je kunt kijken of je bijvoorbeeld een groep binnen alt.binaries.* kunt oprichten. "Daar mag het wel, en die hierarchie voeren veel providers toch ook?" wordt soms als argument aangevoerd. Veel providers voeren inderdaad alt.*, maar juist omdat daar wel binary's worden toegestaan, wordt die hierarchie ook door veel nieuwsservers niet gevoerd. Zo'n onderdeel van Usenet is makkelijk te herkennen en vanwege het diskgebruik wordt alt.*, en alt.binaries.* in het bijzonder, vaak geweerd. De verspreiding van alt.* en alt.binaries.* in het bijzonder is dan ook vaak erg slecht.

Sommige providers willen graag een zo volledig mogelijk Usenet aanbieden en zijn bang dat klanten weglopen en -blijven, als zij die groepen niet hebben. Anderen richten zich op een zo volledig mogelijk Usenet met daarnaast goede beheersbaarheid en geen overmatig gebruik van middelen. Providers die binarygroepen hebben opgeruimd, houden daardoor opeens een grote hoeveelheid diskruimte en netwerkcapaciteit over, die ze in kunnen zetten voor langere houdbaarheid van andere nieuwsgroepen en een snellere verbinding naar het Internet. In het algemeen zijn er weinig mensen die klagen, als deze groepen opeens weg zijn, tenzij met de voeten. Dit, omdat veel van de binarygroepen illegale software of porno bevatten.

Gezien de huidige toename van de hoeveelheid Usenetverkeer (op het moment ongeveer elke 4 maanden een verdubbeling), is het in toenemende mate het geval dat de andere gebruikers de warez- en pornogebruikers financieel ondersteunen. Die laatsten leggen een steeds groter beslag op disk- en netwerkcapaciteit en betalen evenveel als de rest. Op niet al te lange termijn is het te verwachten dat dergelijke gebruikers extra zullen worden aangeslagen. Vergelijk het maar met de trafficlimiet op websites en bij veel kabelproviders.

Samenvattend: Usenet is niet geschikt voor binarygroepen. Voor verspreiding van binary's zijn veel betere en betrouwbaarder methoden beschikbaar. Voor nl.* in het bijzonder geldt dus ook dat binarygroepen niet op hun plaats zijn. Een vraag om zo'n groep (bijvoorbeeld via een RFD) zal dan ook niet leiden tot een voorstel (CFV) dat door nl-admin in behandeling wordt genomen. Binarygroepen binnen nl.* zouden heel nl.* schaden.